Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

IKEA Netherlands

25.0050.00 Email Delivery

De IKEA cadeaukaart is makkelijk weg te geven en heel gemakkelijk in gebruik. Vervolgens kunnen ze in de winkel of online kiezen uit duizenden ideeën.

The IKEA Gift Card is easy to give and very easy to use, then they get to choose between thousands of ideas at the store or online.

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with
  • IKEA Giftcard (s) kunnen worden gebruikt als volledige of gedeeltelijke betaling in alle IKEA winkels, ook online in Nederland.
  • IKEA Giftcard (s) moeten worden gebruikt in combinatie met de verstrekte pincode.
  • Ga naar of bel je plaatselijke IKEA-winkel om het saldo van IKEA-cadeaukaart (en) te controleren.
  • Er wordt geen wisselgeld gegeven voor aankopen die zijn gedaan met de IKEA Gift Card.
  • IKEA cadeaukaart (en) kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald, behalve in overeenstemming met je wettelijke rechten. Het saldo kan niet worden omgezet in contanten.
  • IKEA cadeaukaart (en) hebben een vervaldatum van 12 maanden.
  • Er zijn geen beperkingen aan het aantal keren dat een kaart (en) kan / kunnen worden gebruikt.
  • Als per ongeluk IKEA-cadeaukaart (en) worden gevonden of verzonden, breng deze dan terug naar de dichtstbijzijnde IKEA-winkel.
  • IKEA kan geen IKEA cadeaukaart (en) vervangen bij verlies of diefstal
  • De waarde op de kaart (en) kan niet worden gebruikt om het saldo van een creditcard of IKEA Business-account te betalen.
  • De kaart (en) blijven eigendom van IKEA en er mag niet mee worden geknoeid of er mag niet mee worden geknoeid zonder toestemming van IKEA.
  • IKEA cadeaukaart (en) kunnen niet worden gebruikt voor aankopen in het IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe of Bistro. De IKEA Giftcard kan ook niet worden gebruikt voor onze pickservice, planningsservice, installatieservice, montageservice, thuisbezorgservice en Rent-A-Van-service.
  • Het bedrag op de kaart kan niet worden gebruikt voor betaling met IKANO-creditcard of een andere creditcard.

   

  • IKEA Gift card(s) can be used as a complete or partial payment in all IKEA stores including online in Netherlands.
  • IKEA electronic Code should be used in conjunction with the PIN code provided.
  • To check the balance of any IKEA Gift Card(s), visit or call your local IKEA store.
  • No cash change will be given on purchases made using IKEA Gift Card.
  • IKEA Gift Card(s) cannot be returned or refunded, except in accordance with your legal rights. The balance cannot be converted into cash.
  • IKEA Gift card(s) have a 12-month expiration date.
  • There are no limitations on how many times a card(s) can be used.
  • If IKEA Gift card(s) are found or sent by mistake, please return to the nearest IKEA store.
  • IKEA is unable to replace IKEA gift card(s) if lost or stolen.
  • The value on the card(s) cannot be used to pay credit card or IKEA Business account balances.
  • The card(s) remain the property of IKEA, and may not be tampered or interfered with, without IKEA consent.
  • IKEA Gift card(s) cannot be used towards purchases in the IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe or Bistro. The IKEA Gift card also cannot be used for our picking service, planning service, installation service, assembly service, home delivery service and Rent-A-Van service.
  • Amount on the card cannot be used for payment on IKANO credit card or any other credit card.

  DISCLAIMER:

  IKEA is geen sponsor van de beloningen of is anderszins aangesloten bij dit beloningsprogramma. De bijgevoegde logo's en andere merken zijn handelsmerken en eigendom van elk vertegenwoordigd bedrijf en / of zijn gelieerde bedrijven. Bezoek de website van elk bedrijf voor aanvullende voorwaarden.

  IKEA is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this reward program. The logos and other identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for additional terms and conditions.