Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

EMPIK.COM

25.00100.00 Email Delivery

www.empik.com jest swoistym przewodnikiem po tym, co w kulturze i rozrywce nowe, ciekawe i warte zauważenia. E-karta Empik może być użyta na produkty oznaczone opisem "oferta empik.com"

On EMPIK.COM is the premier online guide on what is new, interesting and noteworthy in culture and entertainment. Empik e-card can be used only for products marked with the description "empik.com offer"

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with

  e-karta Empik może być użyta na produkty oznaczone opisem "oferta empik.com"

  • Zasady i warunki korzystania z eKarty prezentowej EMPIK.
  • Klient może użyć kilku eKart prezentowych (kodów) podczas jednej transakcji.
  • eKarta prezentowa może być wykorzystana wielokrotnie aż do wyczerpania środków.
  • Jeśli wartość zamówienia jest większa od wartość eKarty prezentowej, Klient może dopłacić pozostałą kwotę za pomocą dostępnych form płatności.
  • eKarta prezentowa nie może zostać wymieniona na gotówkę.
  • Klient może sprawdzić wartość swojej eKarty prezentowej pod podanym adresem: http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta
  • Klient może użyć kilku eKart prezentowych (kodów) podczas jednej transakcji. Jeśli wartość zamówienia jest większa od wartość eKarty prezentowej (kodu/ów), Klient może dopłacić pozostałą kwotę za pomocą dostępnych form płatności.

  Empik e-card can be used only for products marked with the description "empik.com offer"

  • Two or more Gift Card codes can be used per one order.
  • Any remaining funds in case the value of a purchase/order is LESS THAN the value of the Gift Card code remain in the „twoje środki” and can be used for future purchases/orders (MULTIUSE CODE).
  • If the value of the order exceeds the value of the Gift Card code, the customer must pay the difference to complete the order.
  • The Gift Card codes cannot be exchanged for cash.
  • The customer can check the value of the card at http://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta)

   

  DISCLAIMER:

  EMPIK.COM nie jest sponsorem nagród ani w żaden inny sposób związany z tym programem nagród. Dołączone logo i inne znaki identyfikacyjne są znakami towarowymi i stanowią własność każdej reprezentowanej firmy i / lub jej spółek zależnych. Odwiedź stronę internetową każdej firmy, aby uzyskać dodatkowe warunki.

  EMPIK.COM is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this reward program. The logos and other identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for additional terms and conditions.