Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

CDON Sweden

kr100.00kr250.00 Email Delivery

Hos oss på Nordens största varuhus hittar du miljontals produkter på samma ställe. Med vårt breda sortiment och schyssta priser kan presentkortsmottagaren hitta och välja en eller flera presenter som hen gärna vill ha. Ett presentkort som köps på CDON.COM är en uppskattad present med miljontals möjligheter.

With us at the Nordic region's largest department store, you will find millions of products in one place. With our wide range and decent prices, the gift card recipient can find and choose one or more gifts that they would like. A gift card purchased at CDON.COM is an appreciated gift with millions of possibilities.

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with

  Presentkort kan endast köpas med kreditkort, ej mot faktura eller med rabattkoder Presentkortet skickas inom loppet av en timme ut till mottagarens e-postadress I presentkortsmailet anges värdet, avsändarens namn, mottagarens namn och eventuell hälsning till mottagaren Presentkortet kan bara nyttjas av kunder som har leveransadress i Sverige Ett presentkort kan enbart ha en mottagare, dvs flera mottagare av ett presentkort är ej möjligt Aktiveringen av presentkortets värdekod kan ta upp till 24 h. Det går tyvärr inte att nyttja presentkortet innan aktiveringen Värdet på presentkortet kan vara mellan 1 kr och 2 000 kr Du kan köpa ett obegränsat antal presentkort med samma eller olika värde i samma order Du kan betala med ett och samma presentkort flera gånger förutsatt att saldot inte är 0 kr Presentkort kan inte användas för att köpa nytt presentkort Det är inte möjligt att byta in presentkortet mot kontanter Presentkortet är giltigt 1 år från inköpsdatum. Vid retur av order som betalats med presentkort återförs beloppet till presentkortet efter att returen har registrerats.

  Gift cards can only be purchased with a credit card, not against an invoice or with discount codes. The gift card is sent out within an hour to the recipient's e-mail address. A gift card can only have one recipient, ie several recipients of a gift card is not possible. Activation of the gift card's value code can take up to 24 hours. Unfortunately it is not possible to use the gift card before activation. The value of the gift card can be between SEK 1 and 2,000 SEK You can buy an unlimited number of gift cards with the same or different value in the same order You can pay with one and the same gift card several times provided the balance is not SEK 0 Gift cards can not be used to buy a new gift card. It is not possible to exchange the gift card for cash. The gift card is valid for 1 year from the date of purchase. When returning an order paid for with a gift card, the amount is returned to the gift card after the return has been registered.

  DISCLAIMER:

  CDON Sweden är inte sponsor av belöningarna eller på annat sätt anslutet till detta belöningsprogram. Logotyperna och andra bifogade identifieringsmärken är varumärken som ägs av varje representerat företag och / eller dess dotterbolag. Besök varje företags webbplats för ytterligare villkor.

  Observera: Denna belöning upphör att gälla 1 år från senaste användning.

  CDON Sweden is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this reward program. The logos and other identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for additional terms and conditions.

  Please note: This reward expires 1 year from last use.