Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

ANSWEAR

50.00100.00 Email Delivery

ANSWEAR.COM oprócz tysięcy dokładnie opisanych i sfotografowanych produktów Klienci znajdą także praktyczne porady oraz przegląd najnowszych trendów. Dziękii regularnej współpraca ANSWEAR.COM z trendsetterami, blogerami oraz ekspertami z branży mody Klienci otrzymują nieustannych inspiracji do własnych poszukiwań i eksperymentów modowych.

At ANSWEAR.COM, apart from thousands of accurately described and photographed products, customers will also find practical fashion advice and an overview of the latest trends. Thanks to the cooperation of ANSWEAR.COM with trendsetters, bloggers and experts in the fashion industry, customers receive constant inspiration for their own fashion experiments.

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with
  • Zasady korzystania z karty podarunkowej ANSWEAR.COM
  • Podczas składania jednego zamówienia można użyć tylko jednej Karty Podarunkowej.
  • Jeżeli wartość zamówienia przekracza wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik musi dopłacić różnicę aby dokończyć zamówienie.
  • Karta Podarunkowa może być używana wielokrotnie, do czasu wyczerpania wszystkich środków lub do upływu terminu ważności Karty.
  • Użytkownik może sprawdzić stan środków na karcie pod podanym adresem: www.karta.answear.com
  • W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot pieniędzy następuje automatycznie w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej wartości do wykorzystania.
  • The Gift Card may be used repeatedly until all funds are exhausted or the Card expires.
  • The user can check the status of funds on the card at the following address: www.karta.answear.com
  • In the case of returning goods purchased using the Gift Card, the refund is automatically made in electronic form to the Gift Card in the form of a new value to be used.

  DISCLAIMER:

  ANSWEAR nie jest sponsorem nagród ani w żaden inny sposób związany z tym programem nagród. Dołączone logo i inne znaki identyfikacyjne są znakami towarowymi i stanowią własność każdej reprezentowanej firmy i / lub jej spółek zależnych. Odwiedź stronę internetową każdej firmy, aby uzyskać dodatkowe warunki.

  ANSWEAR is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this reward program. The logos and other identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for additional terms and conditions.