Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

Amazon.pl

25.002,500.00 Email Delivery

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with

  Karta Podarunkowa Amazon.pl można zaliczyć do milionów artykułów na stronie www.amazon.pl.

  Amazon.pl Gift Cards can be redeemed towards millions of items at www.amazon.pl.

  Kart podarunkowych („KP”) można używać wyłącznie do zakupów kwalifikujących się towarów na stronie amazon.pl. O ile prawo tego nie wymaga, KP nie można przekazywać w zamian za przedmioty wartościowe ani wymienić na gotówkę. Zakupy są odejmowane od salda KP. Aby wykorzystać KP lub sprawdzić jej saldo, odwiedź obszar „Twoje konto” na stronie amazon.pl. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież, zniszczenie lub użycie KP bez pozwolenia. Pełne postanowienia znajdują się na stronie amazon.pl/gc-postanowienia-prawne. Brak daty ważności i opłat za usługę.

  Gift Cards (“GC”) can only be used to purchase eligible goods on amazon.pl. Unless required by law, GC may not be transferred for valuables or exchanged for cash. Purchases are subtracted from the GC balance. To use your GC or check its balance, visit the “Your Account” area on amazon.pl. Amazon is not responsible for the loss, theft, destruction or use of GC without permission. Full provisions can be found at amazon.pl/gc-postanowienia-prawne. No expiration date and no service fees.

  Obowiązują ograniczenia, patrz www.amazon.pl/gc-legal.

  Restrictions apply, see www.amazon.pl/gc-legal